Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2014

Nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko że chcesz, będę Twój.
— Dawid Podsiadło "Trójkąty i kwadraty"
Reposted fromyourtitle yourtitle

February 22 2014

Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać.
Reposted fromoll oll viaDaktylogram Daktylogram
5230 6574
Reposted fromnenya nenya
2044 adc7
Reposted fromShini Shini viahunsert hunsert
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
5028 9f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczekoczeko czekoczeko
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viapogopogoo pogopogoo
Przyjedź do mnie. Najszybciej, jak możesz. Mam herbatę z cukrem albo bez. Już nie pamiętam, czy słodzisz.
Przyjedź do mnie. Najszybciej, jak możesz. Mam te gorzkie cukierki. Wiesz które. Już nie pamiętam, czy je lubisz.
Przyjedź do mnie. Najszybciej, jak możesz. Mam wino czerwone.
Już nie pamiętam, czy bez niego potrafimy rozmawiać
— Agnieszka Magda Przybyła
Reposted fromswojszlak swojszlak viacelebration celebration
1090 59d7
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viacoldhands coldhands
Z tych niedopowiedzianych spojrzeń,
gestów i słów, rodzi się zainteresowanie,
by czas zepsuć to mógł.
— Czarny HIFI & Pezet
1084 c4ec
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viacoldhands coldhands
Zapętleni w treści bez znaczenia.
— "Widokówka" - Coma.
9004 c2ae
Reposted fromxalchemic xalchemic viagethighwithme gethighwithme
0453 3dec 500
Reposted fromGodislove Godislove viacoldhands coldhands
0064 83fe
Reposted fromepidemic epidemic viaseaweed seaweed
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk

February 20 2014

4423 155f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialikeyou likeyou
2977 0e72
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl